Institutionella månadsrapporter

Här på sidan hittar du fylliga månadsrapporter för våra fonder. I rapporterna ges en detaljerad bild av fondernas avkastning och innehav samt en mängd nyckeltal. Dessa riktar sig till institutionella kunder och investerare med djup kunskap om finansmarknaden. Rapporterna uppdateras runt den femte bankdagen varje månad