Agenda 2030 och de Globala målen

I september 2015 antog FNs Generalförsamling 17 Globala mål för en ekonomisk, social och hållbar utveckling: Agenda 2030. Målen är universella och gäller alla medlemsländer i FN som ska arbeta tillsammans fram till år 2030 för att uppnå målen. 

Läs mer