Utdelning i fonder

En fond kan bestå av andelsklasser där vissa andelsklasser är utdelande. Det innebär att det årligen sker en utdelning antingen i kontanter eller som återinvesteras i nya andelar.

 

Vem passar utdelande andelsklasser för?
Utdelande andelsklasser riktar sig framförallt till institutioner eller stiftelser som på grund av regelverksbegränsningar behöver erhålla likvider i form av utdelning för att kunna fullgöra sina åtaganden, såsom att stödja välgörenhetsändamål eller främja utbildning eller andra av stiftelsen specificerade ändamål. En stiftelse som uppfyller villkoren för att vara allmännyttig behöver inte betala skatt för utdelning.

Hur mycket delas ut i fonder med utdelning?
Utdelningen sker i procent av förvaltat kapital. Detta räknas sedan om till kronor per fondandel. Storleken på utdelningen kan skilja sig åt från fond till fond.

Utdelning i Storebrand Fonders fonder
Här ser du vilka av Storebrand Fonders fonder som har utdelande andelsklasser. Storleken på utdelningen fastställs årligen av fondbolagets styrelse och i normalfall betalas utdelningen ut under perioden mars-juni, utdelningsnivåer 2024.

Här kan du läsa mer om andelsklasser med utdelning, vad gäller för andelsklasser i en fond?