Aktuellt & Nyheter för 2024

 • 2024-06-07 - Marknadsrapport juni 2024
 • Allokeringsgruppen noterar att den starka optimismen dämpades något efter minikorrigeringen på aktiemarknaden i april. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2024-05-08 - Marknadsrapport maj 2024
 • Allokeringsgruppen ser att en stark dollar för med sig ett "motsatt" valutakrig för att undvika importerad inflation. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter. 

 • 2024-05-08 - Den 21 maj ändras bryttiden för handel med fondandelar
 • Vi vill göra dig uppmärksam på att vi den 21 maj 2024 ändrar bryttid för handel av fondandelar hos Storebrand Fonder.

  På grund av regulatoriska förändringar på den amerikanska finansmarknaden införs nya bryttider* för handel med våra fonder förvaltade av Storebrand Fonder AB. 

 • 2024-04-22 - Årsberättelse 2023
 • Storebrand Fonders årsberättelse 2023 inklusive periodisk rapportering enligt SFDR, uppföljning beträffande hållbarhet.

 • 2024-04-19 - 2024-04-19 - Bolagsstämmorna en allt viktigare arena
 • Det senaste året har vi sett en trend där bolagsstämmor har gått från att vara formella procedurer och tillställningar, till att bli mer dynamiska arenor för ägarinflytande. Denna förändring återspeglar ett växande erkännande bland investerare att ESG-faktorer är väsentliga för långsiktigt värdeskapande och riskhantering. Men vi har också sett tecken på ökade motsättningar.

 • 2024-04-08 - Marknadsrapport april 2024
 • Allokeringsgruppen noterar att det råder divergens mellan tillväxtutsikterna i USA och euroområdet. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter. 

 • 2024-03-13 - Storebrand är Årets Hållbara aktör enligt Söderberg & Partners
 • Storebrand (Storebrand Fonder och SPP) vinner idag priset ”Årets hållbara aktör” när Söderberg & Partners utser de aktörer som presterat bäst i den svenska finansbranschen under 2023.  

 • 2024-03-11 - Marknasdrapport mars 2024
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2024-02-08 - Marknadsrapport februari 2024
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2024-01-09 - Marknadsrapport januari 2024
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.