Internt hållbarhetsarbete

Vårt största bidrag till en hållbar utveckling är hur vi investerar dina pengar. Men det är också viktigt att vi lever som vi lär och bidrar i vår vardag. Utöver det vi gör i vårt dagliga arbete har vi även andra hållbara engagemang. Här kan du läsa om några av dem.

Stipendiet ”Klart du kan” delas ut till lokala initiativ som tar samhällsansvar. Sedan starten 2010 har fler än 70 organisationer fått hjälp att förverkliga sina drömmar och visioner, däribland Missing People, Maskrosbarn och Bi my Honey. Med ”Klart du kan” vill vi möjliggöra för föreningar, projekt och individer att förverkliga idéer som gör världen lite bättre. Stipendiesumman uppgår till maximalt 50 000 kr per stipendiat och delas inte ut till vinstdrivande verksamhet.