Personuppgifter och cookies

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Därför eftersträvar vi alltid en hög nivå av dataskydd. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. 

För vem gäller Storebrand Fonder Integritetspolicy och vad beskriver den?

Tillämpningsområde
Storebrand Fonders Integritetspolicy gäller för Storebrand Fonders användning av personuppgifter i förhållande till dig som nyttjar våra produkter och tjänster. Det gäller även i förhållande till dig som har använt eller uttryckt en avsikt att använda våra produkter och tjänster eller på annat sätt associeras till dessa.

Insamlade personuppgifter och cookies
Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra produkter och tjänster. Det kan till exempel vara identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och information om hur du använder våra produkter och tjänster. Vi hämtar även in uppgifter från andra källor, såsom arbetsgivare, offentliga register och samarbetspartners.

För att förbättra våra webbtjänster använder vi även cookies.

Användning av personuppgifterna och delning
Storebrand Fonder använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

För att teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser. För marknadsföring och försäljning. För statistik, analys och affärsutveckling. För att säkerställa säkerhet för personer i lokalerna och för Storebrand Fonder. För att fullgöra Storebrand Fonders rättsliga skyldigheter. För att tillvarata Storebrand Fonders rättsliga intressen vid en tvist. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med exempelvis andra bolag inom Storebrandkoncernen, tjänsteleverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter under olika lång tid beroende på i vilket syfte de behandlas och om det finns lagkrav på att vi ska spara dem en viss tid.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem. Du har också rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter, få dem rättade eller raderade, invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Personuppgiftsansvarig Storebrand Fonder AB
Org. nr: 556397-8922
Postadress: Storebrand Fonder, 105 39 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 10, 111 20 Stockholm
Telefon växel: 08-614 2450
Webbplats: www.storebrandfonder.se

Storebrand Fonders dataskyddsombud:
SPP
Dataskyddsombud
105 39 Stockholm
eller skicka e-post till  dataskyddsombud@spp.se

Vår fullständiga Integritetspolicy
I vår fullständiga integritetspolicy kan du bland annat läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter, vilka vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har när vi använder dina personuppgifter.
Läs mer i vår Integritetspolicy

Cookies
På sppfonder.se finns cookies för att förbättra din och andras upplevelse. Cookies hjälper oss bland annat att samla in statistik som vi använder i arbetet med att förenkla och anpassa våra webbtjänster.
Läs mer om cookies