Marknadsrapport maj 2024

2024-05-08

Allokeringsgruppen ser att en stark dollar för med sig ett "motsatt" valutakrig för att undvika importerad inflation. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter. 

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Inflationstalen i USA har stigit tre månader i rad och bidrar till att pressa upp ränteutsikterna igen.
  • Tillväxtutsikterna för eurozonen är fortsatt svaga och banar väg för en räntesänkning
    av ECB i juni.
  • Den starka dollarn skapar utmaningar för andra länder som måste bibehålla en stram penningpolitik längre.

Läs rapporten: Storebrand Marknadsrapport maj 2024