Den 21 maj ändras bryttiden för handel med fondandelar

2024-05-08

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi den 21 maj 2024 ändrar bryttid för handel av fondandelar hos Storebrand Fonder.

På grund av regulatoriska förändringar på den amerikanska finansmarknaden införs nya bryttider* för handel med våra fonder förvaltade av Storebrand Fonder AB. 

De nya reglerna är en del av en bredare ambition att modernisera de globala finansmarknaderna och som en del av dessa regler kommer handelstiden för amerikanska värdepapper att förkortas från två handelsdagar till en.

Det innebär att vi den 21 maj 2024 ändrar bryttiden för handel med fondandelar från nuvarande 15:00 till 13:30.

Den nya bryttiden gäller för samtliga våra fonder (SE-ISIN), bortsett från våra Mix-fonder som har kvar sin nuvarande bryttid 12:00. 

Med anledning av denna ändring är det viktigt att du som befintlig kund ser över dina bankbetalningsrutiner då den nya bryttiden för köp gäller både order och likvid som måste finnas på vårt klientmedelskonto hos Nordea.

Om du har några frågor med anledning av denna information är du välkommen att kontakta oss på info@storebrandfonder.se eller per telefon 08-614 24 50. Informationen finns även på www.storebrandfonder.se


*Bryttid är den tid som anger vilket klockslag en order samt eventuell likvid för ett köp, en försäljning eller ett byte av fonder senast måste göras för att kunna verkställas samma kursdag. Priset, eller kursen, på fondandelen sätts efter bryttiden. Om en order eller likvid kommer in efter fondens bryttid genomförs ordern till nästkommande bankdags kurs
.