Årsberättelse 2023

2024-04-22

Storebrand Fonders årsberättelse 2023 inklusive periodisk rapportering enligt SFDR, uppföljning beträffande hållbarhet.

I vår årsberättelse kan du läsa om respektive fonds årsberättelse, marknadskommentarer, utvecklingen i fonderna och om vårt arbete under 2023. I den periodiska rapporteringen, SFDR, beskriver vi hur fonderna antingen har hållbarhets som mål eller hur fonderna främjar hållbarhet, KPI:er, andel hållbara investeringar per fond.

Till Årsberättelsen

I vår fondlista hittar du både Årsberättelsen och Periodisk rapportering per fond